TECHNOLOGIA OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ KOŁNIERZY, ZAWORÓW I POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

Odcinki rurociągów do przekazu ropy, gazu i innych produktów są łączone za pomocą kołnierzy i połączeń spawanych różniących się wielkością, budową i materiałami. Miejsca połączeń często ulegają korozji pod wpływem agresywnego otoczenia przemysłowego i trudnych warunków pracy będących źródłem poważnych problemów eksploatacyjnych i problemów związanych z bezpieczeństwem, które nierzadko prowadzą do ponoszenia przez firmy kosztów rzędu milionów dolarów rocznie.

Konwencjonalne metody zapobiegania korozji zewnętrznej obejmują malowanie kołnierzy, zaworów i połączeń spawanych. Nałożone powłoki są często wspomagane przez opaski, osłony, taśmy, pianki lub kubki zawierające smar. Mimo to wszystkie z wymienionych metod okazały się zarówno niewystarczające z powodu dużej awaryjności, jak i drogie – jeśli koszty materiałowe i robocizny są prawidłowo określone.

Standardowe programy konserwacji najczęściej obejmują przygotowanie powierzchni i wielokrotne, regularne nakładanie powłoki na obszary z oznakami korozji. Pomimo to uszkodzenia powodowane korozją pod wieloma warstwami powłoki nadal postępują. Śruby i nakrętki kołnierzy należy wymieniać co 1-2 lata, a z upływem lat korozja postępuje aż do momentu, gdy konieczne jest odcięcie i wymiana kołnierzy. Instalacje w miejscach takich, jak: platformy wiertnicze, rafinerie, zakłady chemiczne i oczyszczalnie ścieków są najczęściej narażone na tego rodzaju problemy z korozją. 

SKUTKI KOROZJI

Awaria kołnierza spowodowana korozją może powodować wyciek produktu prowadzący do pożaru, wybuchu i poważnych szkód w środowisku. W ramach działań mających na celu zapobieganie problemom tego typu firmy wydają miliony dolarów na programy konserwacji i kontroli  obejmujące wyłączanie i oczyszczanie rurociągów, czyszczenie, przygotowanie powierzchni, napełnianie i malowanie. Koszty materiałowe i koszty robocizny związane z tymi pracami wydają się niewysokie w skali pojedynczego urządzenia, jednak liczba wszystkich kołnierzy w zakładzie może wynieść tysiące, a po dodaniu do tego wysokości strat z tytułu przestoju koszty osiągają znaczne wartości.