rozdzielnia elektryczna zabezpieczona przed korozją
Zerust® ActivPak® (LS) zapewnia natychmiastową ochronę antykorozyjną elementów wewnątrz zamkniętych metalowych przestrzeni takich jak obudowy urzadzeń elektrycznych i elektronicznych, które znajdują się w środowisku sprzyjającym korodowaniu.
 Używanie emiterów ActivPak® (LS) wraz z innymi produktami Zerust® zapewnia dodatkową ochronę metalowych części podczas długiego okresu magazynowania.
 
Terminal lądowy - ropociągi
  ropociąg - zawory zabezpieczone kołnierzami antykorzyjnymi
Platforma wiertnicza – rurociąg wody przeciwpożarowej