1. Dlaczego mam używać osłon Flange Savers™, jeżeli do zabezpieczenia kołnierzy stosuję dobrą farbę i używam ocynkowanych śrub, nakrętek?

Długoterminowo samo malowanie okazuje się być mało efektywnym rozwiązaniem. Przede wszystkim, aby malowanie było skuteczne należy, przed nałożeniem farby odpowiednio przygotować powierzchnię kołnierza/zaworu (czyszczenie, gruntowanie, itp.), co wymaga dużego nakładu czasu i pracy. Koszty malowania są większe niż koszty zakupu i instalacji osłon Flange Savers™.

Ocynkowane śruby też są rozwiązaniem krótkotrwałym. Po pewnym czasie cynkowa osłona ulega zniszczeniu i element znowu jest narażony na korozję. Raz jeszcze można podkreślić, że koszt śrub jest większy niż koszt osłon.

2. Czy przed zainstalowaniem osłon Flange Savers™ trzeba usunąć z kołnierzy rdzę? Jeżeli tak, jak taki proces usuwania rdzy powinien przebiegać? Czy bardzo skorodowane kołnierze muszą zostać zastąpione nowymi?

Osłony Flange Savers™ będą działać nawet jeżeli na zabezpieczanym kołnierzu jest rdza. Przed założeniem osłony zalecamy jednak przeprowadzenie przynajmniej podstawowego czyszczenia (drucianą szczotką należy usunąć rdzę, pozostałości farby, itp.).

Jeżeli kołnierze są bardzo mocno skorodowane wtedy niezależnie od tego czy są zakładane osłony Flange Savers™ czy nie, kołnierze powinny zostać wymienione!

3. Czy kołnierze i ich części (śruby, nakrętki) muszą zostać specjalnie przygotowane po usunięciu rdzy a przed założeniem osłon Flange Savers™? Jakie są polecane produkty i metody, których należy użyć?

Osłony Flange Savers™ mogą zostać założone na funkcjonujący system bez konieczności wcześniejszego oczyszczania poszczególnych elementów, kołnierzy, śrub, nakrętek, itp. Jest to rozwiązanie odpowiednio dostosowane do ochrony zaworów i kołnierzy.

4. Jaki jest przeciętny czas przestoju dla kołnierza, na którym instalowana jest osłona Flange Savers™? Czy przestój będzie miał wpływ na prace systemu? Czy są jakieś sposoby żeby uniknąć wpływu przestoju na prace systemu?

Podczas instalacji nie powinno być żadnych przestojów, ponieważ osłony Flange Savers™ są zakładane bez konieczności odłączenia danego kołnierza.

5. W jaki sposób osłona Flange Savers™ jest przymocowywana do kołnierza?

Zobacz instrukcję instalacji

UWAGA: Osłony Flange Savers™ zaprojektowane są tak, aby dokładnie przylegać do każdego kołnierza.

6. Czy po zainstalowaniu osłony Flange Savers™ trzeba sprawdzić czy jest ona dobrze przymocowana na kołnierzu? Jeżeli tak, w jaki sposób to zrobić?

7. Jakich środków ostrożności należy przestrzegać podczas instalacji osłon Flange Savers™?

Wystarczy stosować się do podstawowych środków bezpieczeństwa, przestrzeganych w wykonywaniu codziennych prac przez obsługę techniczną zakładu. Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.

8. Czy zanim pracownik będzie mógł samodzielnie instalować osłony Flange Savers™ musi przejść specjalne szkolenie?

Montaż osłon Flange Savers™ nie wymaga specjalistycznego treningu ani certyfikacji. Proces instalacji jest bardzo prosty.

9. Czy zainstalowana na kołnierzu/zaworze osłona Flange Savers™ pozwoli obsłudze technicznej wykryć ewentualny wyciek podczas rutynowej inspekcji? Czy będą jakieś charakterystyczne znaki wskazujące, że wewnątrz osłony znajduje się substancja wyciekająca z kołnierza/zaworu?

Tak, ewentualny wyciek można łatwo wykryć. Po zainstalowaniu Flange Savers™ zalecamy wykonać na spodzie osłony małą dziurkę. Po pierwsze pozwoli to na odparowanie skroplonej wewnątrz wody, po drugie umożliwi wyciekanie substancji wydobywającej się z kołnierza/zaworu. Jeżeli substancja nie wydostanie się z osłony w ten sposób, pojawi się wybrzuszenie, które będzie powiększać się w miarę przybywania wyciekającej z kołnierza/zaworu substancji. Znak łatwy do zauważenia przez obsługę techniczną.

10. Czy w razie gdyby zawór zaczął przeciekać będę miał możliwość dokręcenia nakrętki, a co za tym idzie otworzenia osłon Flange Savers™? Czy osłony FS nadal będą działać jeśli otworzę je żeby dokręcić nakrętkę, a potem znów zamknę?

Tak, nawet po otwarciu i ponownym zamknięciu osłona wciąż będzie działać. Zewnętrzna taśma zabezpieczająca zaprojektowana jest tak, żeby w razie potrzeby dało się ją odkleić i ponownie zakleić. W przeciągu 6 miesięcy od założenia Flange Savers™ można otwierać i ponownie zamykać osłonę. Jednakże osłony Flange Savers™ są zaprojektowane do jednorazowego użytku, lepiej więc jest zdjąć je podczas przeprowadzania naprawy, a potem założyć nową osłonę.

UWAGA: Obustronna taśma mocująca nie powinna być otwierana.

UWAGA: Nie gwarantujemy efektów, jeżeli osłona Flange Savers™ zostanie otwarta/ponownie zamknięta przy użyciu metod i materiałów nie zaaprobowanych przez NTIC.

11. Zarządzam stacją uzdatniania wody i moje kołnierze ciągle są w zielono-niebieskiej substancji, która wżera się w farbę. Czy wasz produkt to powstrzyma?

Osłony Flange Savers™ ograniczają powstawanie pary wodnej zapobiegają korozji wywoływanej przez substancje zanieczyszczające takie jak chlorki, siarczki, itp.

Nie możemy definitywnie stwierdzić czy nasze osłony zabezpieczą kołnierze przed działaniem tej substancji, nie znając szczegółów problemu i właściwości tej substancji.

12. Czy instalację i wymianę osłon Flange Savers™ można zlecić firmie EXCOR?

EXCOR dostarcza osłony Flange Savers™ i instrukcję ich instalacji. Jeżeli potrzebne jest szkolenie to również takowe zapewniamy, choć to klient powinien w swoim zakresie instalować i wymieniać osłony.

13. Jaka jest obecna strategia cenowa? Czy wykonujecie dla klienta analizę kosztów?

Dla każdego klienta przygotowane są indywidualne wyliczenia kosztów.