TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA NATYCHMIASTOWĄ OCHRONĘ ANTYKOROZYJNĄ

Emitery Zerust® ActivPak® (LS) oferują nową technologię lotnych inhibitorów korozji (VCI) połączoną z technologią szybkiego rozprzestrzeniania się inhibitorów w przestrzeniach zamkniętych – Volatile Flash Corrosion Inhibitor (FCI™). Dzięki połączeniu dwóch innowacyjnych technologii, chroniona przestrzeń już po kilku minutach wypełnia się inhibitorami korozji. To rozwiązanie zapewnia ochronę antykorozyjną metalom żelaznym i nieżelaznym, znajdującym się w opakowaniu lub wewnątrz zamkniętych przestrzeni. Emitery ActivPak® (LS) zabezpieczają różnego typu elementy przed szybko postępującym procesem korozji i zapewniają długotrwałą ochronę antykorozyjną.

activepak

Skuteczna ochrona w środowisku agresywnych czynników korozyjnych

Emitery ActivPak® (LS) używane są do zabezpieczania elektroniki, części maszyn i innych elementów, które znajdują się w otoczeniu sprzyjającym rozwojowi korozji, np. w fabrykach, zakładach oczyszczania ścieków, elektrowniach, zakładach chemicznych i petrochemicznych. ActivPak® (LS) ogranicza szybko postępującą korozję i redukuje skutki korozji nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. ActivePak® (LS) zapewnia kompleksową ochronę antykorozyjną, w przypadku, gdy w procesie produkcyjnym występują obawy o wydzielanie się substancji powodujących korozję.

Bezpieczne i proste rozwiązanie

Emitery ActivPak® (LS) zawierają lotne inhibitory korozji (VCI), które na powierzchni chronionych elementów tworzą niewidzialną warstwę zabezpieczającą przed korozją. Powłoka antykorozyjna wytwarzana przez ActivPak® (LS) nie pozostawia osadu, po użyciu osłaniane elementy są czyste i suche, przed spawaniem czy malowaniem nie wymagają dodatkowego czyszczenia. ActivPak® (LS) był testowany ponad 100 razy we wskazanej dawce gwarantującej ochronę przed korozją. Podczas testów wykazano, że emitery nie powodują kruchości wodorowej zabezpieczanych metali.

 

JAK STOSOWAĆ EMITERY ACTIVPAK® (LS)

 1. Ustal odpowiednią ilość torebek ActivPak® (LS) potrzebnych do zapewnienia ochrony antykorozyjnej danej przestrzeni. Uważaj żeby nie użyć zbyt wielu torebek.
 2. Wyjmij torebkę  ActivPak® (LS) z plastikowego opakowania. Uważaj aby nie przebić torebki. Przebicie torebki może spowodować wydostanie się pyłu.
 3. Umieść torebkę jak najbliżej centrum przestrzeni jaką chcesz zabezpieczyć. Jeżeli używasz większej ilości torebek ActivPak® (LS), rozmieść je równomiernie. ActivPak® (LS) może znajdować się w bezpośrednim kontakcie z metalami żelaznymi. Nie może natomiast dotykać mosiądzu, miedzi i cynku.
 4. Upewnij się, że opakowanie lub zamknięta przestrzeń, w której znajdują się torebki ActivPak® (LS) są szczelne, tak aby w środku zgromadziły się lotne inhibitory korozji.

 

POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z KOROZJĄ

Technologia szybkiego rozprzestrzeniania się inhibitorów w przestrzeniach zamkniętych, która zaczyna działać w przeciągu godziny, gwarantuje skuteczną ochronę antykorozyjną metali żelaznych i nieżelaznych. Co to oznacza?

 • ActivPak® (LS) powstrzymuje szybko postępująca korozję, zwłaszcza w środowisku o bardzo dużej wilgotności powietrza.

Technologia pasywacji metalu, skutecznie zabezpiecza także powierzchnie metalu zanieczyszczonego substancjami wywołującymi korozję. Co to oznacza?

 • ActivPak® (LS) zapewniają kompleksową ochronę antykorozyjną, w przypadku, gdy w procesie produkcyjnym występują obawy o wydzielanie się substancji powodujących korozję.

Emitery ActivPak® (LS) nie zostawiają osadu na zabezpieczanych częściach. Co to oznacza?

 • Zapewniają doskonałą ochronę przed korozją, jednocześnie pozostawiając części w doskonałym stanie. Po użyciu ActivPak® (LS) części są gotowa do użycia, nie wymagają dodatkowego oczyszczania przed malowaniem, spawaniem, itp. Zaleca się przetestowanie przed użyciem do ochrony części miedzianych lub mosiężnych.

 

ZERUST® ACTIVPAK® (LS) – KORZYŚCI

 • Ograniczenie występowania korozji
 • Poprawa stanu zabezpieczonego w ten sposób sprzętu
 • Redukcja inspekcji i napraw
 • Obniżenie kosztów konserwacji
 • Możliwość używania z innymi produktami Zerust®
Emitery Zerust® ActivPak® (LS)